Select Page

Integritetspolicy

Integritetspolicy

eEducation Dagny AB, org. nr 556921-6285, är mån om din integritet. Vi samlar vi inte in information som kan kopplas till din person (s.k. personuppgifter) om du inte själv efterfrågar att bli kontaktad av oss.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vid första användning av appen ber fyll i ett formulär där du är helt anonymt svara på frågor som hjälper oss förbättra vår tjänst. Vi samlar inte in personnummer eller några känsliga personuppgifter.

När du använder vår tjänst sparar vi din interaktion med Dagny, inklusive övningar som besökts och lösts. Vi gör detta för att se vilka övningar som används flitigast.

Hur använder vi de personuppgifter som vi samlar in?

Vi använder telefonnummer eller e-post som du anger när du lämnar synpunkter för att  kunna kontakta dig med återkoppling.

Vi använder oss av modern och krypterad informationsteknologi, och vi har rutiner för att säkerställa sekretess.

Hur lagrar vi de personuppgifter som vi samlar in?

I det fall att du angett dina personuppgifter lagras dina personuppgifter i olika molntjänster inom och utanför EU/EES-området.

Vi strävar efter att endast behandla personuppgifter inom EU eller inom EES-området. Vid vissa fall förekommer det att våra egna eller våra partners har sina servrar belägna utanför EU eller EES-området. Vid sådana fall inleder vi processer att ingå särskilda personuppgiftsbiträdesavtal som är anpassade till en behandling utanför EU eller EES-området.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än för att ge dig den återkoppling du efterfrågade.

Hur länge sparar vi de personuppgifter som vi samlar in?

Vi sparar dina personuppgifter till dess att du fått återkoppling.  Detta gör vi för att vi vill ha möjlighet att nå dig.

 

 

 

 

Överföring av personuppgifter

I de fall vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES-området gör vi det endast under EU:s standardavtalsklausuler eller, i fallet USA, till företag som är självcertifierade under Privacy Shield.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig, och om någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att den rättas till. Du kan närsomhelst välja att ta tillbaka ditt samtycke, men bara för den del av vår behandling som grundas på samtycke. I så fall kommer vi att radera din mail förfrågan. Du har, med de inskränkningar som följer av tillämplig lagstiftning, följande rättigheter:

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag.

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och

ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en s.k. intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till radering.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att vi i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information.

Rätt till rättelse.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter, var god skicka en förfrågan tillsupport@dagnyapp.se. När du skickar en sådan förfrågan kommer du att behöva identifiera dig själv genom att skicka in en fotokopia på antingen ditt körkort, ditt pass, ID-kort eller annan dokumentation som styrker din identitet

För alla frågor om dina rättigheter ber vi dig kontakta oss på e-postadressen nedan.

Du kan också läsa mer på Datainspektionens hemsida.

 

Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. {VÄLJ KORREKT FORMULERING Vi använder endast sessionskakor / endast ständiga kakor / både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.}

 1. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:
  1. vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare {INKLUDERA ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR KAKOR PÅ DIN HEMSIDA besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare / beskriv syfte(n)};
 2. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
 2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Kontakt

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar integritetsfrågor är du alltid välkommen att kontakta oss på följande e-postadress: info@dagny.se

 

 

ⓒ 2021 eEducation Dagny – All Rights Reserved.